எமது வெளியீடுகள்

புத்தகங்கள்
1.    கல்கி மகா அவதாரம் – தொகுப்பு டாக்டர் ராம்பிரசாத்
2.    தேவ கீதை – தொகுப்பு கவிஞர் தங்க வேதபுரி
3.    ஏழு யுகங்கள் ஏன்? – தொகுப்பு கவிஞர் தங்க வேதபுரி, கவிஞர் சி. முத்து
3.    நித்திய ஜீவ வார்த்தைகள் – அருளியவர் ஸ்ரீமந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா
4.    ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அருளிய ஜெய்பூர், ஏலூர், திருநெல்வேலி அருள் உரைகள்.
5.    ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை – ஆதி வேள்வி நற்செய்தி
7.    திருக்குர்-ஆனின் சாராம்சம்

இலவச குருந்தகடுகள்
1.    மண்ணிலே ஒரு சொர்க்கம் – மனுஜோதி ஆசிரமம் விளக்கப் படம்
2.    ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா துதி பாடல்கள்
3.    தேவ நீதியின் பாடல்கள் – கிறிஸ்தவ பாடல்கள்
4.    பகவத் கீதை – ஆதி வேள்வி நற்செய்தி
5.    பட்டிமன்றம் – 1. மனிதனும் தெய்வமாகலாம் ஏற்புடையதா! ஏற்புடையதல்ல!
2. வேதங்கள் அனைத்தும்ஒன்றானதா? வேறானதா?
7.    கவியரங்கம் – திரு. தே. சந்திரன்.

எங்கள் இதர இணைய தளங்கள்
கிறிஸ்தவர்களுக்கு    www.daysofsonofman.com
இந்துக்களுக்கு    www.kalkimahaavatar.com
இஸ்லாமியர்களுக்கு    www.imammahadi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *